Sprzedaż auta a OC

28 kwietnia 2023 / Comments 0 / 184 / Blog
sprzedaż auta a oc
Facebook It
Tweet It
Pinterest It

Sprzedaż samochodu wiąże się z wieloma formalnościami. Jedną z nich jest kwestia ubezpieczenia OC. Zbywca pojazdu powinien przekazać nowemu właścicielowi nie tylko samochód i kluczyki, ale także dokumenty, w tym polisę OC. Poza tym, powinien dopełnić pewnych kwestii względem towarzystwa ubezpieczeniowego. Co mówią na ten temat przepisy?

Sprzedaż auta a OC – przekazanie polisy przez sprzedającego

Art. 32 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje, że obowiązkiem sprzedającego pojazd jest:

  1. przekazanie nowemu właścicielowi potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC;
  2. powiadomienie TU o sprzedaży pojazdu i przekazanie danych nowego właściciela – do 14 dni. Informacja powinna zostać przekazana ubezpieczycielowi na piśmie pocztą, drogą elektroniczną lub dostarczona do oddziału.

Towarzystwo najczęściej prosi o takie dane jak data zawarcia umowy, pełne dane zbywcy i nabywcy, dane pojazdu oraz data sprzedaży. Wszystkie te informacje są zawarte w umowie sprzedaży, więc ubezpieczycielom często wystarczy kopia tego dokumentu.

Do czasu poinformowania TU o zbyciu auta, te traktuje Ciebie jako właściciela pojazdu. Obciążają Cię więc konsekwencje ewentualnego wyrządzenia szkód przez nowego nabywcę auta. W umowie sprzedaży pojazdu warto więc określić, kiedy nastąpiło przekazanie auta. Jeśli nowy posiadacz w dniu przekazania pojazdu spowoduje wypadek i zbiegnie z miejsca zdarzenia, sprzedający może być jednym z podejrzanych o wyrządzenie szkody. 

Sprzedaż auta a polisa OC – prawa nabywcy

Decyzja co do ubezpieczenia OC nabywanego pojazdu należy do nowego właściciela. Kupujący ma w tej kwestii dwie możliwości:

  1. wypowiedzenie polisy OC poprzedniego właściciela – w ciągu 14 dni od zakupu pojazdu należy powiadomić o tej decyzji TU. 
  2. dalsze korzystanie z polisy OC poprzedniego właściciela do końca okresu ochrony. Nowy właściciel pojazdu musi liczyć się z powtórnym oszacowaniem ryzyka i przeliczeniem składki. Najczęściej ma to miejsce, kiedy doświadczony kierowca o bezszkodowej historii sprzedaje samochód kierowcy bez zniżek ubezpieczeniowych. 

Sprzedający nie może narzucić nabywcy rezygnacji z kontynuacji polisy OC nabywanego przez niego pojazdu. Przy kontynuowaniu OC nowy właściciel nie gromadzi zniżek za bezszkodową jazdę, przez co kolejne ubezpieczenie może być droższe! Trzeba też pamiętać, że umowa OC zawarta przez poprzedniego właściciela nie przedłuża się automatycznie!

Sprzedaż auta a OC – zwrot części składki za okres niewykorzystanej ochrony

W zależności o decyzji nabywcy odnośnie przejęcia OC, sprzedający może otrzymać zwrot części zapłaconej składki za niewykorzystany okres ochrony lub nie: 

  1. nabywca wykorzystuje OC do końca umowy – sprzedający nie otrzyma żadnych pieniędzy od TU;
  2. nabywca rezygnuje z OC – sprzedający otrzyma od TU środki za niewykorzystany okres ochrony, licząc od dnia rozwiązania umowy do końca okresu ważności OC lub kolejnej płatności ratalnej, jeżeli OC jest na raty.

Sprzedaż auta a OC – czy można kupić auto bez polisy? 

Nie każdy właściciel pojazdu dba o obowiązki, które na nim ciążą. Na szczęście nie ponosi się odpowiedzialności za swoich poprzedników. Sprzedaż auta bez OC jest możliwa, jednak trzeba pamiętać o tym, że auto nie może pozostać bez ubezpieczenia choćby przez jeden dzień! Kupno samochodu osobowego bez ważnej polisy OC oznacza konieczność wykupienia ubezpieczenia OC jeszcze tego samego dnia. Jeśli tego nie zrobimy, będzie groziła nam kara finansowa. W najlepszym wypadku będzie to 1400 zł.

Sprzedaż auta a ubezpieczenie OC – samochód zza granicy

Jeśli sprowadzone przez nas auto nie ma ważnej polisy OC lub Zielonej Karty, można wykupić krótkoterminowe ubezpieczenie OC. Najczęściej jest ono ważne przez miesiąc. Na rejestrację samochodu w kraju mamy 30 dni. Trzeba pamiętać, że od momentu rejestracji auto musi mieć ważną polisę OC! 

NEED A HAND TO FIND YOUR CAR?

Compare List