Zgłoszenie sprzedaży samochodu – gdzie i jak to zrobić?

11 czerwca 2023 / Comments 0 / 248 / Blog
Zgłoszenie sprzedaży samochodu – gdzie i jak to zrobić
Facebook It
Tweet It
Pinterest It

Sprzedajesz lub oddajesz samochód w formie darowizny i nie wiesz, jakie formalności urzędowe musisz podjąć z tego tytułu? Zmiana właściciela pojazdu rodzi pewne obowiązki formalne. Gdzie zgłosić sprzedaż auta, w jakim terminie i co zrobić z jego ubezpieczeniem? W poniższym artykule pomożemy Ci odnaleźć się w obowiązujących przepisach prawnych! 

Zgłoszenie sprzedaży samochodu 

Podczas sprzedaży auta spoczywa na nas obowiązek zgłoszenia tego faktu w odpowiednim urzędzie i towarzystwie ubezpieczeniowym. Z obowiązku tego nie zwalnia fakt, że nowy właściciel pojazdu może zarejestrować pojazd zaraz po nabyciu… 

W jakim urzędzie dokonujemy zgłoszenia? Kierujemy się do wydziału komunikacji, w jakim samochód jest zarejestrowany. Instytucją, którą należy poinformować, może być więc Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta czy Urząd Dzielnicy. Formalności zgłoszenia dopełnia się bez ponoszenia opłat. Co ważne, jeżeli samochód ma kilku współwłaścicieli, każdy z nich musi osobiście odwiedzić wydział komunikacji. Ewentualnym rozwiązaniem jest przygotowanie pisemnego pełnomocnictwa dla jednej osoby. W takiej sytuacji należy wnieść opłatę skarbową (od 17 do 22 zł). Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa nie obowiązuje, jeśli współwłaścicielem pojazdu jest członek najbliższej rodziny. Może to być mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka, brat i siostra.

Sposoby zgłoszenia sprzedaży pojazdu 

Sprzedaż pojazdu możemy zgłosić na dwa sposoby – tradycyjnie, osobiście w urzędzie, pocztą lub przez Internet poprzez wniosek online za pośrednictwem platformy ePUAP lub gov.pl. Trzeba jednak dysponować profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym, które pozwalają na potwierdzenie na odległość tożsamości. Profil Zaufany można założyć i aktywować w większości (ale nie wszystkich!) bankach. 

Wszystkie warunki dotyczące zgłoszenia zbycia pojazdu online i stacjonarnie, a także zgłoszenia kupna samochodu wskazane zostały w art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Jakie informacje musi zawierać zgłoszenie sprzedaży pojazdu?

  • Dane pojazdu – w celu identyfikacji pojazdu, który zmienia właściciela. 
  • Dane zbywcy i nabywcy – urząd musi wiedzieć, komu auto przekazano, ponieważ na nowego właściciela przechodzą obowiązki związane z jego utrzymaniem. 
  • skan/ksero umowy kupna-sprzedaży.

W jakim czasie należy zgłosić sprzedaż pojazdu?   

Na zgłoszenie sprzedaży pojazdu w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania zgłaszającego jest 30 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku Towarzystwa Ubezpieczeniowego, u którego posiadamy ubezpieczenie OC będzie to 14 dni (wynika to z art. 32 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). 

Co w przypadku sprzedaż samochodu firmowego?

Jeśli prowadzimy firmę i sprzedajemy samochód firmowy, postępowanie jest niemal identyczne, jak w przypadku osoby prywatnej. Poinformować trzeba wydział komunikacji i towarzystwo ubezpieczeniowe. Różnica dotyczy wyłącznie płatników VAT. W niektórych przypadkach są oni zobligowani do tego, aby opłacić podatek po sprzedaży pojazdu w wysokości 23%. Formalne sprawy w tej kwestii załatwia się oczywiście w urzędzie skarbowym.

Konsekwencje niezgłoszenia sprzedaży samochodu 

Od 1 stycznia 2020 roku (nowelizacja ustawy) obowiązuje przepis na mocy którego za brak zawiadomienia starosty w ciągu 30 dni o zbyciu (sprzedaży) lub nabyciu (kupnie) samochodu, grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł. Sankcja może być zastosowana również, gdy zbyt późno zgłosimy sprzedaż, czyli przekroczymy obowiązujące terminy.

Warto wziąć pod uwagę, że jeśli nie zgłosi się sprzedaży, a nowy nabywca nie zarejestruje w tym czasie pojazdu na siebie, wciąż będziemy uznani za jego właściciela. Jeżeli więc osoba, której sprzedaliśmy samochód złamie przepisy drogowe, możemy zostać poproszeni o wskazanie, kto prowadził samochód, a nawet o stawienie się na komendę policji w celu złożenia wyjaśnień.

Poza tym, każda czynność prawna, również sprzedaż czy kupno samochodu, niesie za sobą pewne obowiązki. Jeśli oficjalnie figuruje się jako właściciel pojazdu, ciążą na nas takie kwestie, jak chociażby pilnowanie ważności przeglądów technicznych czy zakup ubezpieczenia OC. Zniesienie własności pojazdu oznacza jednocześnie zniesienie tych obowiązków. To jeden z powodów, dla którego warto zadbać o prawidłową procedurę dotyczącą sprzedaży auta.

Zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu nie są powiązane z procedurą rejestracji czy przerejestrowania pojazdu. Zbywca i nabywca mają obowiązek zgłosić fakt nabycia i zbycia pojazdu w wyznaczonym terminie.

NEED A HAND TO FIND YOUR CAR?

Compare List